Home » Archives by category » Crop protection

Udutagangururwa twa Spider mite turumbya imyaka

\ \ \ \

Udutagangururwa twa Spider mite turumbya imyaka

Bimwe mu byonnyi bikunze kwangiza ibihingwa kandi bikabirumbya harimo n’udutagangurirwa twa “Spider mite cyangwa Broad mite”. Utu dukoko ni duto cyane ku buryo bitoroshye kutubonesha amaso. Tugaragara iyo turi hamwe kandi ari twinshi cyane. Hari utugira ibara ry’umutuku cyangwa umuhondo. Dukunda gufata ku gice cyo hejuru cy’ikibabi,tukanyunyuza imyunyu n’amazi by’ibihingwa bitandukanye twagiyeho. Aho twafashe turahangiza […]

Nyange: ifumbire iva kuri biogas itanga umusaruro kurusha imvaruganda

\ \ \ \ \ \ \

Nyange: ifumbire iva kuri biogas itanga umusaruro kurusha imvaruganda

Uretse kuba biogas ikoreshwa mu guteka no gucana nijoro, amase akoreshwa  ngo  atanga ifumbire  itagundura ubutaka kandi   ikungahaye cyane kuri azote bigatuma  itanga umusaruro mwinshi. Karegeya   Appolinaire, umuhinzi  w’ibirayi    mu Karere ka Musanze, Umurenge wa Nyange, avuga ko iyo urebye ibirayi yafumbije ifumbire iva kuri biogas ubona byarakuze cyane kurusha iby’ifumbire mvaruganda.    Uyu muhinzi  avuga […]

Indwara y’Ibibara itubya umusaruro w’ urusenda,Pavuro,inyanya n’intoryi

Indwara y’Ibibara itubya umusaruro w’ urusenda,Pavuro,inyanya n’intoryi

Mu Rwanda usanga intoryi,inyanya,Pavuro,urusenda ari bimwe mu bihingwa bikunze guhingwa na benshi kandi mu duce twose tw’igihugu. Ni na bimwe mu bikunze kuboneka ku masoko hirya no hino kandi biribwa na benshi. Nubwo ari ibihingwa bikunzwe kandi bihingwa henshi mu Rwanda,ni ngombwa ko umuhinzi wabyo amenya uko bihingwa,indwara zibifata n’icyo yakora mu gihe bihuye n’iyo […]

Inanda ni kimwe mu byonnyi byangiza ibihingwa umuhinzi akwiye kwirinda

Inanda ni kimwe mu byonnyi byangiza ibihingwa umuhinzi akwiye kwirinda

  Henshi mu Rwanda abaturage bakunze gukora umwuga w’ubuhinzi kandi ubeshejeho abatari bake. Mu buhinzi butandukanye,kugira ngo umuhinzi agere ku musaruro mwiza agomba kwita kuri byinshi birimo gutunganya umurima wo guhingamo,amafumbire,imbuto nziza,gukurikirana imyaka ndetse no kwirinda indwara n’ibyonnyi byafata ibihingwa. Inanda cyangwa “cutworms” ni kimwe mu byonnyi umuhinzi asabwa kwirinda. Inanda iva mu magi aba […]

Ngoma: Abahinzi baributswa ko ibihingwa bigomba kuvuzwa kugirango bongere umusaruro

Ngoma: Abahinzi baributswa ko ibihingwa bigomba kuvuzwa kugirango bongere umusaruro

Mu gihe uko iterambere  n’ikoranabuhanga bigenda byiyongera mu buhinzi usanga bamwe mu bahinzi badahita bakangukira kuryifashisha abandi ugasanga ntamakuru bafite kubijyanye n’uburyo bushya mu buhinzi bityo bigatuma hari ababura amahirwe kandi ahari. Kuvuza ibihingwa ni kimwe mu miti yafashwe mu gukumira no guhangana na zimwe mu ndwara zibasira ibihingwa bigatuma umusaruro utiyongera, ariko usanga benshi […]

Ibyonnyi, n’indwara ya Marakuja n’uburyo bishobora kurwanywa

\ \ \ \ \ \ \ \

Ibyonnyi, n’indwara ya Marakuja n’uburyo bishobora kurwanywa

Marakuja nk’urubuto rukunze guhingwa mu Rwanda kandi rukundwa na benshi. Igira ibyonnyi umuhinzi agomba kwirinda mu gihe agiye guhinga iki gihingwa,kugira ngo kizamuhe umusaruro mwiza kandi ushimishije. Bimwe mu byonnyi bikunze kuboneka cyane nk’uko igitabo “Duhinge Kijyambere” ku ipaji ya 72 kibyerekana bikaba ari inyoni n’imbeba,ibi byonnyi byangiza Marakuja cyane, birya indabo cyangwa imbuto(inyoni) naho […]

Farmers commend Di grow fertilizers for increasing productivity

Farmers commend Di grow fertilizers for increasing productivity

Farmers in Rugarama sector of Burera district have commended DI Grow, a liquid fertilizer product of Dynapharm for enabling them achieve social economic development through increased yields. This was revealed on October 22, during the event to sensitise farmers on the importance of using DI Grow fertilizer. Julius Nizeyimana, a farmer in Rugarama sector of […]

Rwanda : D’ici 2017, l’irrigation va passer de 30milles à 100milles hectares pour augmenter la production agricole

Rwanda : D’ici 2017, l’irrigation va passer de 30milles à 100milles hectares pour augmenter la production agricole

Le Rwanda s’est joint au reste du monde dans la célébration de la Journée Internationale de l’Alimentation. Au niveau nation, la célébration a eu lieu le 21/10/2014à Mugesera dans le District de Ngoma.En plus des autorités locales et celles du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI), il y avait la présence des trois […]

MenyaindwarayaAntarakinozekurubutorwaAvokan’ukowayirinda mu giheuzihinga

\ \ \ \ \ \ \

MenyaindwarayaAntarakinozekurubutorwaAvokan’ukowayirinda mu giheuzihinga

ImbutozaAvokazihingwahenshikandizigakundwanabenshi mu baturage mu Rwanda. Ni urubutorugiraakamarokaninikubuzimabw’umuntukandirugakoreshwahenshiyaba mu ngo mu maresitora,amahoterin’ahandi. Runakoreshwa mu gukoraimiti,amasabunendetsen’amavuta. AkamarokaninikaAvokagatumaariurubutorukundwakandirugiraagacirogakomeye. Iyiakabaariyompamvukubahinzibayo,aringombwakumenyaindwarazifataikigihingwak’ingenzin’ukozakwirindwa. Antarakinoze,niimwe mu ndwarazifataigihingwacyaAvokank’ukotubikeshaigitabocy’ikigocy’igihugugishinzweibikomokakubuhinzibyoherezwa IndwarayaAntarakinoze “Antracnose”,iterwan’agahumyokitwa “colletotrichumgloeosporiodes”.  Agahumyogateraiyindwaragakunzegufatakurutirukiriruton’amashamimato,kumababinikumbuto. Amababiniyoakunzekugaragazaibimenyetsoby’uburwayikukohazahoibibaraby’ibihogo,nyumaagahungukaigitikigasigarakimezenk’icyambayeubusacyangwacyakokotse. Iyindwaraikwirakwizwan’imvurakukoagahumyo kayo gakwirakwizwan’imvuracyangwa se umuntuakabayateraimbutoyaAvokaifiteakogahumyogateraiyindwara. Ishoborakwandurakandi mu giheavokaibanguriwehakoreshejweudushamidufiteiyindwara. Mu kuyirwanya,umuhinziagabanyaamashamikugirangourumurirw’imirasirey’izuban’umuyagabihagijebyinjire mu murimauteyemoavoka. Ikindiumuhinziashoboragukoreshaingemwezibanguriye. Ku bahinzireromukurikizeinamamugirwamuzabonaumusaruromwiza,bityomuzatereimberentimuhombe.  

Kamonyi: Abatuye umurenge wa Karama bahangayikishijwe n’ uburwayi bwaje mu bihingwa

Kamonyi: Abatuye umurenge wa Karama bahangayikishijwe n’ uburwayi bwaje mu bihingwa

Mu gihe 90% by’abaturage b’umurenge wa Karama babeshejweho n’umwuga w’ubuhinzi, mu mwaka wa 2014, bagize umusaruro utari mwiza bitewe n’uburwayi bwagaragaye mu bihingwa nk’inanasi, n’imyumbati,  none barikanga inzara. Kuva mu mwaka wa 2012, igihingwa cy’inanasi gihingwa n’abatari bake mu murenge wa Karama, cyagaragayemo uburwayi bwumisha amababi. Ubu burwayi  kimwe n’ubundi bwaje mu gihingwa cy’imyumbati bwo […]

Page 1 of 28123Next ›Last »