Rwanda | Ngororero: UmurengewaBwirawashyizeimbaraga mu guhingakawa

Bitewen’imitererey’akarerekaNgororero, burimurengemuri 13 ikagizeusangaigiyeifiteumwiharikow’igihingwakiherakurushaibindibityougasangaabaturagebayituyebashyiraimbaragamuriibyobihingwa.

UmurengewaBwiraniumwemumirengeifiteubutakaburangwamo no kugiraamabuyemenshikuburyoigihecy’izubaibihingwabyinshibyumishwan’ubushyuhebuyaturukamo. Kuriubu, uyumurengeukabawarafashegahundayokongeraimbaraga mu guhingaKawakukongoiheranezakandiikihanganiraubwobutakakumisoziigizeuwomurenge.

Nkukoumunyamabanganshingwabikorwaw’uyumurenge bwana Kavange Jean d’Amourabivuga, ngoguhingakawakubutakabuhujwebizafashaabaturagekububyazaumusaruro, kandibikoroherezan’abashinzweubuhinzi mu gukurikiranaicyogihingwabigaragarakoarikimwe mu byakemuraikibazocy’ubukenebw’abatuyeuyumurenge, bivugwakoariwoukennyekurushaindiyoseyomuri aka karere.

Ngororero  UmurengewaBwirawashyizeimbaraga mu guhingakawa

 

 

 

 

 

NkukoKavangeabivuga, ngonyumayokubonakoabaturagebafiteikibazocyokutezakuberaguhinga mu kajagarikandibagahingaibihingwabitihanganiraubutakabwahobatuye, bahisemokubakanguriragahundayokwegeranyaubutaka no kugishainamaabashinzweubuhinzikugirangobabahitiremoigihingwakijyanyen’ubutakabafiteibibikabaaribyobyatumyebamwebiyemezaguhingakawa.

NubwoakarerekaNgororerokatari mu dufitekawanyinshi mu Rwanda, amakoperativey’abahinzibakawabomuri aka karerenkaMatyazo Coffee ikorera mu murengewamatyazondetsen’indiikorera mu murengewaHindiroikunzekwegukanaibikombe mu gutunganyakawanzizakurwegorw’igihugundetseububakababagezekure mu bukungu, ibibikabaaribyobihaikizere aba baturagebo mu murengewaBwira.Murirusangekungengoy’imariy’umwakaushize, akarerekaNgororerokakabakarateyekawakubusobungananahegitarizisaga 130.

Share Button

Shortlink:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>