Home » Posts tagged with » 

Rwanda | Ngororero: UmurengewaBwirawashyizeimbaraga mu guhingakawa

\ \ \ \

Rwanda | Ngororero: UmurengewaBwirawashyizeimbaraga mu guhingakawa

Bitewen’imitererey’akarerekaNgororero, burimurengemuri 13 ikagizeusangaigiyeifiteumwiharikow’igihingwakiherakurushaibindibityougasangaabaturagebayituyebashyiraimbaragamuriibyobihingwa. UmurengewaBwiraniumwemumirengeifiteubutakaburangwamo no kugiraamabuyemenshikuburyoigihecy’izubaibihingwabyinshibyumishwan’ubushyuhebuyaturukamo. Kuriubu, uyumurengeukabawarafashegahundayokongeraimbaraga mu guhingaKawakukongoiheranezakandiikihanganiraubwobutakakumisoziigizeuwomurenge. Nkukoumunyamabanganshingwabikorwaw’uyumurenge bwana Kavange Jean d’Amourabivuga, ngoguhingakawakubutakabuhujwebizafashaabaturagekububyazaumusaruro, kandibikoroherezan’abashinzweubuhinzi mu gukurikiranaicyogihingwabigaragarakoarikimwe mu byakemuraikibazocy’ubukenebw’abatuyeuyumurenge, bivugwakoariwoukennyekurushaindiyoseyomuri aka karere.           NkukoKavangeabivuga, ngonyumayokubonakoabaturagebafiteikibazocyokutezakuberaguhinga mu kajagarikandibagahingaibihingwabitihanganiraubutakabwahobatuye, bahisemokubakanguriragahundayokwegeranyaubutaka no kugishainamaabashinzweubuhinzikugirangobabahitiremoigihingwakijyanyen’ubutakabafiteibibikabaaribyobyatumyebamwebiyemezaguhingakawa. NubwoakarerekaNgororerokatari mu dufitekawanyinshi mu Rwanda, amakoperativey’abahinzibakawabomuri aka karerenkaMatyazo Coffee ikorera mu murengewamatyazondetsen’indiikorera mu murengewaHindiroikunzekwegukanaibikombe mu gutunganyakawanzizakurwegorw’igihugundetseububakababagezekure mu bukungu, […]