Home » Posts tagged with » programs

Nyaruguru: Abahinzi b’ibijumba bahitamo kubigurisha I Huye

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Nyaruguru: Abahinzi b’ibijumba bahitamo kubigurisha I Huye

Bamwe mu bahinzi b’ibijumba bo mu karere ka Nyaruguru baratangaza ko bahitamo  kurara ijoro bajya kugurisha umusaruro wabo mu karere ka Huye kuko ngo iwabo ntawe ubigura. Abahinzi batangaza ko mu karere kabo hera ibijumba byinshi, kuburyo ngo buri muturage aba abyejeje akaba atajya kubigura, ngo nibyo bituma bemera kurara bagenda bakajya kubigurisha mu isoko […]

Nyabihu: Nubwo igiciro cy’ibirayi kiri hasi, bizeye ko uruganda rubitunganya ruzaba igisubizo kuri iki kibazo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Nyabihu: Nubwo igiciro cy’ibirayi kiri hasi, bizeye ko uruganda rubitunganya ruzaba igisubizo kuri iki kibazo

Umwe mu bahinzi witwa Mukashyaka Esperance avuga ko kuri ubu ibirayi biri hagati y’amafaranga 60-70 ku kiro ku muhinzi ubyejeje. Aya mafaranga bakaba basanga ari make bagereranije n’imirimo baba bakoze mu kubihinga ndetse n’ibindi bashyiramo nk’imiti,ifumbire,imbuto baba baguze kugira ngo umusaruro uboneke. Yongeraho ko nibura kuri we aba yumva byakagombye kugura nk’amafaranga y’u Rwanda 150 […]

Gukorana neza n’abahinzi ni byo bituma bazana umusaruro mu makoperative

\ \ \ \ \ \ \ \

Gukorana neza n’abahinzi ni byo bituma bazana umusaruro mu makoperative

 N’ubwo hari inganda zikorana n’amakoperative y’abahinzi zinubira kutabona umusaruro uhagije wo gutunganya, abayobora amakoperative bakorana neza n’abahinzi babo bo bavuga ko abahinzi bazana umusaruro bitewe n’imiyoborere ya koperative zabo. Urugero nk’abafite inganda z’umuceri bakunze kwinubira ko batabona umuceri wo gutunganya nyamara ibishanga biwuhinga atari bikeya, bakavuga ko ahanini abaturage bawujyana ku mashini zitemewe ziwutonora nabi, […]

Nyagatare: Farmers celebrate the benefits of land consolidation

\ \ \ \ \

Nyagatare: Farmers celebrate the benefits of land consolidation

Farmers in CODPCUM Cooperative of maize growers in Rugarama cell of Mukama sector in Nyagatare district have commended land consolidation program saying it has greatly improved on the production compared to before when they practiced traditional agriculture. Patricia Hirwabake, one of the cooperative members commended land consolidation policy for improving their lives, says that land […]

Muhanga : Abahinzibarinubiragukurwa mu gishangacyarwansamira.

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Muhanga : Abahinzibarinubiragukurwa mu gishangacyarwansamira.

 Nk’ukobigaragara mu itangazoryanditswe n’umuyoboziw’Akarere ka MuhangawungirijeushinzweubukunguUhagaze François, abahinzibafiteibikorwabyabo mugishangacyaRwansamirabasabwekubaruraibikorwabyaboby’ubuhinzibirimobitarenzetalikiya 21 ukukwezikwa 11,bikababyagejejwe mu karerekugirangobizishyurwe na rwiyemezamirimomushyaugiyeguhabwaikigishanga. Igihurirwaho na benshi ni ukubaabahinzibaratunguwe n’iritangazokukongoubundibatigezebamenyeshwamberengobitegurenibibangombwabareke no gushoraimbaragazabobahinga muri ikigihembwe dore ko ibigolibyabobahinzebigeze mu ibagara. VestineNyirabakinahe, ni umuhinzi muri ikigishanga, akavuga ko ikigishangacyarigifatiyebenshiruninikukoarihoabaturagebakuraibyokurya, bityobacyambuwebakabababaho nabi, agira ati, « uwomushoramariuzashora imari sinzinibaazashora imari zezidaciye mu baturage, sinibazaimpamvubahatwambuyebatadukoreye n’inama, byarutabakanyica n’abanabanjyeahokudukura muri […]

Rutsiro: Kirabiranya mu rutokiyarahagurukiweubuiri mu marembera.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Rutsiro: Kirabiranya mu rutokiyarahagurukiweubuiri mu marembera.

IndwarayaKirabiranyayariyaribasiyeurutoki mu karerekaRutsiro,ubuyafatiweingambazikomeyekuburyoubuigiyekurandukaburundu mu karerekaRutsiro. Ibiniibyatangajwetariki 27/8/2014ubwoushinzweubuhinzin’ubworozimuriakokarereyahuragan’abashinzweubuhinzin’Ubworozi mu mimirenge 13 igizeakarerekaRutsiro. Muriiyonamay’umunsiumwebarebeyehamweuburyoubuhinzibuhagaze mu karerekaRutsirobagarukakundwarazimwenazimwezibasiyeibihingwa,gusaindwarayaKirabiranyaniyongoibahangayikishijekukoyibasiyeurutoki mu myaka 2 ishizearinayompamvubayihagurukiye. NdayishimiyeMelaneushinzweubuhinzi mu karereyatangajekoyishimiraahobagezebaranduraIndwarayaKirabiranyaahoyashimyeimyumvireabaturagebamazekugirakuriiyondwarakukomberengobatumvagauburyobaranduraurutokibagahabwaurundiarikobuhorobuhorobagiyebabyumvakuberakobatabonagaumusarurow’urutokindetsebahawen’amahugurwakimwe mu byatumyebabyumva. Ndayishimiyeyagizeati” inotwahuyecyanen’indwarayaKirabiranyaizongaurutokikandikuberakoitavurwatwafashegahundayogukanguriraabaturagekuranduraurutokirwagaragayemoiyondwaraarikokuikubitiroabaturagebaribafiteimyumvireitarimyizanone ubuturashimakobamazekubyumvaarinayompamvudufiteicyizerecy’ukoKirabiranyantagihekininiishigaje mu rutoki ”. FortuneeNyirantwaliushinzweubuhinzi mu murengewaGihangoyatangajekoiyiNdwarabayifatiyeingambakukoubuirigukenderandetsengobyabasabyeimbaragagukoraubukangurambagaarikoubuabaturagebamazekubyumvakuburyobaniranduriraurutokicyangwabagahamagaraushinzweubuhinziakamugirainama. Ububihayeintegokouyumwakaiyikirabiranyaizabayaranduweburundu mu karerekaRutsirogusaimpungengebagifiteniukoinsinanshyazaFiabagurangoumubareudahitaubonekerarimwearikokubufatanyen’ikigocy’igihugucy’ubuhinzin’ubworozi(RAB)cyemeyekuzajyakibahainsina. Insinaimweiguraamafarangamaganatatuumuturageiyobayimuhayeiyoimazekubyara aha mugenzi we aricyobise “GIRA URUTOKI.” Uretseindwarayakirabiranyayibasiyeurutokiibindibihingwabyakunzekugaragaramoindwaranink’icyayindetsen’ibigoriarikoizizongontizatinzekurandurwa.  

Rulindo: abahinzi barasaba Leta kuborohereza igakomeza gahunda yo kubakopa ifumbire bakayishyura nyuma.

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Rulindo: abahinzi barasaba Leta kuborohereza igakomeza gahunda yo kubakopa ifumbire bakayishyura nyuma.

Bamwe mu bahinzi baratangaza ko kuri ubu bafite ikibazo kibakomereye mu kubona ifumbire,ngo kuko isigaye ihenze ugereranije na mbere aho bari bafite ifumbire ya Nkunganire,kuri ubu ikaba itagihari. Nk’uko aba baturage babivuga, ngo basanga hari bamwe mu bahinzi batazabona umusaruro uhagije nk’uko babyifuza kubera kubura ubushobozi bwo kwigurira ifumbire. Kayinamura Jean Marie wo mu murenge […]

Ngororero: Abafite amasambu batabasha guhinga ngo “ubuhinzi bwa nyungura” burabahombya

\ \ \ \ \ \ \

Ngororero: Abafite amasambu batabasha guhinga ngo “ubuhinzi bwa nyungura” burabahombya

“Ubuhinzi bwa nyungura” ni inyito ikoreshwa n’abaturage bamwe bo mu karere ka Ngororero bisobanura ko umwe atanga ubutaka (imirima n’imbuto) undi agahinga ndetse akita ku bihingwa kugeza byeze. Nyuma yo gusarura bombi baragabana bakaringaniza umusaruro ubonetse. Abakunze gukoresha ubu buryo ni abafite amasambu ariko badafite imbaraga zo kuyahinga, nk’abasaza, abafite ubumuga cyangwa se abatuye kure […]

Gisagara : Abahinzi b’umuceri barasabwa kutanyuza hirya umusaruro wabo

\ \ \ \ \ \

Gisagara : Abahinzi b’umuceri barasabwa kutanyuza hirya umusaruro wabo

Ubuyobozi bw’akarere ka Gisagara burasaba abaturage bibumbiye mu makoperative ahinga umuceri kutawunyuza ku ruhande umusaruro  bajya ku wugurisha, mu gihe aba baturage bijujutira ko koperative zigena ibiro by’umusaruro bazeza mbere yo gusarura. Mu gihe hari bamwe mu bahinzi b’umuceri mu karere ka Gisagara bavuga ko koperative bibumbiyemo zigena ibiro by’umusaruro w’umuceri bazeza mbere y’uko basarura, […]

Kamonyi: Ibigo by’imari biratungwa agatoki ku gutinyisha abahinzi inguzanyo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Kamonyi: Ibigo by’imari biratungwa agatoki ku gutinyisha abahinzi inguzanyo

Mu gihe umubare munini w’abanyarwanda utunzwe n’umwuga w’ubuhinzi, abawukora batangaza ko batoroherwa no kubona inguzanyo ngo zibafashe kubona inyongeramusaruro. Ngo ibigo by’imari birabagora, bigatuma bamwe batitabira gukorana nabyo. Abahinzi bavuga ko hari igihe batanga imishinga yaka inguzanyo mu bigo by’imari ariko ntibihite bizibaha, ahubwo bakabasiragiza babatuma ibindi bikenewe kugeza ubwo ihinga ritangiye kandi ariho baba […]

Page 1 of 8123Next ›Last »